Lekker In Mijn Vel Methode

LEKKER IN MIJN VEL
 • De Lekker In Mijn Vel Methode

  De ‘Lekker In Mijn Vel’ methode is een methode waarin geïnvesteerd wordt in zelfbesef, zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfkennis, zelfverzekerdheid en zelfregulatie van kinderen. De methode is geschreven vanuit de theorie dat deze 7 persoonlijkheidskenmerken onmisbare bouwstenen zijn in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

  Wat nieuw is aan de methode dat het een aantal principes bij elkaar haalt en werkt met 5 uitgangspunten:

  1. Creativiteit maakt gezond
  2. Emotionele intelligentie is waardevol
  3. Intrinsieke motivatie is de beste motivatie
  4. Acceptatie zorgt voor betere omgang met tegenslag
  5. Positieve interactie ondersteunt groei en ontwikkeling

  De Lekker In Mijn Vel Methode staat voor bewustwording, positiviteit, groei, acceptatie én verkenning van emoties. In de methode wordt gebruik gemaakt van fictieve figuren die centraal staan en als illustratie gebruikt worden; de MiniMuzikantjes voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en de Talenten voor de kinderen van groep 5 t/m 8.

  De MiniMuzikantjes zijn 5 karakters; Belle Piano, Bembem Trommel, Fretje Gitaar, Fien Toeter en Feetje Toon. Ze wonen met zijn allen in het mooie Muziekland, een land waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. De 5 MiniMuzikantjes zijn allemaal lief, gezellig, enthousiast en aardig, maar ze kunnen ook allemaal soms onhandig gedrag laten zien. Zoals ook in het echte leven, aangezien niemand perfect is en eenieder soms sociaal onhandig gedrag vertoont. De Talenten zijn 5 karakters die op dit moment nog ontwikkeld worden. 

  De methode staat voor accepteren en erkennen van onhandig gedrag van ieder mens en de bijbehorende emoties. Tegelijkertijd wordt de boodschap gegeven dat de MiniMuzikantjes & de Talenten het onhandige gedrag niet wenselijk vinden, aangezien het hen niet helpt in hun leven. Hierdoor wordt er dus ook meteen gewerkt aan bewustwording en regulatie van het onhandige gedrag.

   

 • De Lekker In Mijn Vel Training Op Scholen

  Vanuit verbinding groeien, communiceren en talenten vieren, zodat we met respect en vertrouwen aandacht hebben voor elkaar en allemaal gelijkwaardig zijn.

  De ‘Lekker In Mijn Vel’ training wordt preventief op scholen aangeboden en heeft een realistische benadering; de methode is geschreven vanuit de visie dat niemand perfect is en niemand perfect hoeft te zijn. De training is erop gericht om kinderen zo goed mogelijk te leren omgaan met hun eigen onhandigheid en de onhandigheid van de ander. Door onhandig gedrag te normaliseren en te accepteren dat ieder mens soms sociaal onhandig is krijgen kinderen meer erkenning voor hun eigen gedrag en meer begrip voor het gedrag van een ander.